Regler for Udfordringsliste og kampe

 
Udfordringslisten er et tilbud til alle klubbens medlemmer. Ønsker et medlem at blive opført på eller fjernet fra listen gøres dette ved at kontakte Udfordringsudvalget.
 
Spillere på listen kan:
- Frit udfordre de 3 foranliggende spillere på udfordringslisten (eventuelle midlertidige inaktive spillere tælles ikke med).
- Højest udfordre den samme spiller 3 gange på en sæson
 
Der skal gå minimum 3 uger mellem udfordringskampe mellem de samme 2 spillere (dvs. en tabende spiller i en udfordringskamp kan først udfordre den vindende spiller efter 3 uger). 
 
Det er udfordrerens opgave at:
- Kontakte den de ønsker at udfordre og aftale spille spilletidspunkt.
- Reservere bane.
- Indrapportere kampresultatet umiddelbart efter kampen (send mail med resultatet til Udfordringsudvalget).
 
Kampafvikling:
- Kampen skal afvikles senest 14 dage efter udfordringen.
- Man kan kun udfordre én spiller af gangen, men kan godt blive udfordret af flere.
- Vinder udfordreren, overtager han den udfordredes plads, og sidstnævnte rykker én plads ned.
- Kampene spilles bedst af 3 sæt - med tie break i alle sæt.
- Nye spillere der ønsker at komme på udfordringslisten, kan udfordre frit og overtager den udfordredes plads ved sejr. Nederlag derimod betyder en placering nederst på listen.
 
Ønsker en spiller at være midlertidig inaktiv (grd. ferie, længerevarende rejse eller lign.) klares dette ved kontakt til Udfordringsudvalget.
 
Såfremt en spiller ikke er aktiv på listen forbeholder Udfordringsudvalget sig ret til at arrangere kampe. Her kan udvalget suspendere fra regler om 4 pladsers forskel på listen. Udvalget kan også skride til sletning fra udfordringslistenlisten.
Spillere på udfordringslisten kan til enhver tid anmode om sletning fra listen.
Jyllinge d. 8. April 2017