Mission, Vision og Værdier

Mission:

• At fremme udbredelsen og kendskabet til Tennis- og Padelsporten i lokalområdet.
• At bygge bro over generationer gennem sportslig og socialt samvær.
• Gennem motion, samvær & psykisk velvære at fremme/ styrke den almene sundhed ung som ældre.

Vision:

• At være blandt de mest synlige og attraktive sportsklubber i Roskilde Kommune.
• At være en helårsklub med faciliteter til udøvelse af tennis og padel sommer som vinter.
• At være gode til at skabe, udvikle og fastholde motiverede tennis- og padelspillere i alle aldre og niveauer (skabe muligheder og aktiviteter for alle).
• Socialt - at have et godt sammenhold og være gode til at integrere nye medlemmer.
• Organisatorisk - at være en klub med mange ledere og hjælpere der hver yder lidt.
• Sportsligt - at være repræsenteret i flest mulige DTF og DPF klasser.
• Sportsligt - at være kendt for gode holdninger, sportslige initiativer og gode faciliteter.

Værdigrundlag (klubbens ønskede kultur, leveregler, adfærd):

Alle medlemmer af JTK forventes:
• at have en naturlig respekt for hinanden og klubbens faciliteter.
• at have og udvise en positiv klub ånd/ samhørighed.
• at udvise imødekommenhed overfor såvel andre medlemmer som klubbens gæster.
• at være en aktiv og engageret del af klubbens fællesskab.
• at udvise sportslig & fair adfærd både på og udenfor banen.