Kontingent

Én sæson løber fra 1/4 til 31/3 det efterfølgende år.

Dato for indmeldelse 1/4 - 31/7 1/8 - 30/11 1/12 - 31/1 1/2 - 31/3
Kontingentpris Fuldt Reduceret Reduceret
Reduceret
Junior (til og med 17 år) 400,- 320,- 200,- 120,-
Ung-senior (18-24 år) 800,- 640,- 400,- 240,-
Senior (25-66 år) 1.300,- 1.040,- 650,- 390,-
Veteran (67+ år) 900,- 720,- 450,- 270,-
Familie (hjemmeboende børn maks. 24 år, maks. 5 personer inkl. en eller to forældre) 2.800,- 2.240,- 1.400,- 840,-
Passivt medlem 150,- 150,- 150,- 150,-
Kontingent gælder indtil 31/3 31/3 31/3 31/3

Det er din alder ved indmeldelse, som afgør prisen på dit kontingent, og efterfølgende per 1/4, når kontingentet fornys. 
Der opkræves automatisk et fuldt kontingent umiddelbart inden en ny sæsonstart d. 1/4.

Kontingentet gælder til både padel- og tennisbaner.


Hvilke måneder kan man spille på banerne?

Du må spille på padelbanerne og tenniskunststofbanerne hele året.

Du må spille på tennisgrusbanerne fra standerhejsning medio/ultimo april og indtil vinterklargøring omkring uge 42. Vejret afgør, hvornår vi lukker for grusbanerne.
 
Se baneoversigten og læs om booking af baner hér