Personligt udlæg

Hvis du har haft kontant udlæg, som det på forhånd er aftalt at klubben refunderer, så er proceduren som følger:

1. Download "JTK-udlægsformular" ved at klikke her.

2. Udfyld formularen og påhæft dokumentation for udlægget i form af original kvittering (ingen kvittering - ingen penge).

3. Få formularen attesteret af udvalgsformanden for den aktivitet udlægget vedrører (eller af et andet medlem af bestyrelsen).

4. Aflever materialet til klubbens kasserer, som hurtigst muligt herefter vil udbetale/ overføre beløbet til din konto.

Tak fordi du lagde penge ud for klubben