Overgrebspolitik

Jyllinge Tennis Klub (JTK) har som udgangspunkt, at alle klubbens frivillige ledere og trænere er deres opgave og ansvar bevidst.
De har valgt at gå ind i klubarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn, unge og idræt, og dermed har de også påtaget sig et ansvar for, at børnene som kommer i klubben trives og beskyttes mod overgreb. JTK anser det for af vital betydning, at de unges forældre kan føle sig trygge ved deres børns ophold i klubben og være vidende om, at klubbens ledelse har taget hånd om og har fokus på dette ømtålelige problem. JTK er en klub hvor ledere, trænere, unge og børn kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab.
 
Hvis du mener, at der er noget, der peger på, at dette ikke overholdes, er det vigtigt, at du straks reagerer på situationen, så der kan gribes ind og ikke skabes unødig snak og rygtedannelse; Henvend dig i så tilfælde til klubbens formand eller et bestyrelsesmedlem og afvent derefter nærmere fra bestyrelsen, som uden ophold vil foretage en omhyggelig behandling af henvendelsen.

Børneattester

I medfør af § 2 stk. 1 og 4 i lov nr. 520 af 21. juni 2005 skal alle idrætsforeninger indhente en børneattest for trænere, ledere, instruktører og holdledere over 15 år, hvis disse er ansat efter den 1. juli 2005 og har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.
 
JTK har besluttet, at indhentelse af børneattest gælder alle uanset ansættelsestidspunkt. Attesterne fornys efter behov og minimum hvert andet år på lige årstal.
 
Personer med positiv attest eller personer som ikke samtykker i indhentelse af børneattest må ikke anvendes/ beskæftiges i den anførte funktion i JTK.
 
Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til JTK kasserer.