Som klubmedlem, sponsor eller erhvervsvirksomhed har du mulighed for at leje JTK's klubhus og baner til f.eks. din fødselsdag, en vennekomsammen eller et teambuildingarrangement.Betingelser

Hvem kan leje klubhuset?
Som privatperson kan kun medlemmer af klubben leje klubhuset og baner.
Erhvervsvirksomheder med CVR-nummer kan leje klubhuset og baner. 

Man kan udelukkende leje baner, der er åbne for spil. Grustennisbanerne er typisk lukkede for spil fra oktober til april (Se hér "Hvilke måneder man kan spille på banerne").

Tidsrum på dagen

Klubhuset kan lejes fra kl. 8.00 til kl. 23.00 alle ugens dage. 

De sidste gæster skal være ude kl. 23.00. Oprydning kan ske frem til kl. 24.00.


Hensyn til naboer

Der skal altid udvises hensyn til naboer, så der undgås lydgener fra musik og støj generelt.


Mad- og drikkevarer

Lejer kan frit medbringe egne mad- og drikkevarer. 

Lejer kan supplere de medbragte drikkevarer ved at købe drikkevarer fra klubbens køleskab til gældende priser, der fremgår af prisliste opsat på køleskabet.


Hvor mange baner kan lejes?
Man kan leje alle padelbaner udenfor "busy hour". 

Man kan leje to padelbaner i "busy hour".

Man kan maksimalt leje fire tennisbaner. Ingen tidsbegrænsninger.

”Busy hour” er mandag til fredag kl. 17.00 til kl. 19.00. 


Reservering
Man kan reservere klubhus og baner op til tre måneder ud i fremtiden. 

Ansvar
Leje af klubhus: Man skal gøre rent og rydde op efter sig jf. beskrivelse (vaske gulv, gøre toiletter rent, opvask skal sættes over). Der må ikke efterlades snavset service af nogen art, når man forlader klubhuset. Opvaskemaskinen må gerne vaske, når man forlader klubhuset.
Lejer skal erstatte ødelagt eller bortkommet service, inventar m.v.

Fri adgang til toilet og køleskab

Klubben kan ikke garantere, at der ikke er andre medlemmer, som får brug for toilettet eller adgang til køleskabet under arrangementet. 

Klubbens medlemmer har derfor lov til at bruge toilet og køleskab under arrangementet.


Begrænsninger
Man kan kun reservere klubhus og baner, hvis klubben ikke i forvejen skal bruge klubhus eller baner på det ønskede tidspunkt, og de ikke er reserveret i forvejen på den ønskede dag.


Bestyrelsen forbeholder sig retten til at afvise ethvert ønske om at leje klubhuset og/eller baner, hvis bestyrelsen vurderer det nødvendigt f.eks. af hensyn til andre medlemmer af klubben eller hvis arrangementet vurderes af bestyrelsen, at kunne virke stødende f.eks. af politiske, racistiske eller sexistiske grunde.

Opslag om udlejning

Klubben sørger for at hænge et opslag op i klubhuset umiddelbart efter betaling, hvoraf det fremgår hvem, der har lejet klubhuset, hvornår samt hvilke baner, der er udlejet.Priser
Medlemmer (private og sponsorer)

Klubhus inkl. den tilgængelige service, gasgrill (ekskl. gas), strøm og vand: 500 kr. per 24 timer.
Baneleje inkl. lån af klubbens bat/ketchere: 75 kr./time/bane.
Bolde skal lejer selv medbringe.


Erhvervsvirksomheder

Klubhus inkl. den tilgængelige service, gasgrill (ekskl. gas), strøm og vand: 1.250 kr. per 24 timer.
Baneleje inkl. lån af klubbens bat/ketchere: 100 kr./time/bane.
Bolde skal lejer selv medbringe.Depositum

Der skal betales et depositum på 2.500 kr. til dækning af evt. rengøring eller ødelagt inventar.

Hvis lejer ikke senest 24 timer efter endt lejemål har rengjort klubhus og erstattet ødelagt inventar indenfor fem hverdage efter endt lejemål, beholdes hele depositum til dækning af rengøring og ødelagt inventar.Betaling
Depositum og leje skal indbetales til klubbens bankkonto/MobilePay senest 14 dage efter datoen er reserveret, eller senest 10 dage før arrangementet afholdes afhængig af hvilken frist, der gælder først, ellers annulleres reservationen automatisk.Annullering af reservation

Hvis der meldes afbud tidligere end 14 dage før reservationsdatoen, returneres det fulde depositum og hele det indbetalte beløb.

Hvis der meldes afbud senere end 14 dage før reservationsdatoen, returneres det fulde depositum og hele det indbetalte beløb ekskl. et administrationsgebyr på 150 kr.Det praktiske
For at reservere skriver man til jtk@jtk.dk

Udlevering og aflevering af nøgle/bat/ketchere aftales i forbindelse med reservering.
Gennemgangen af klubhus efter arrangementet aftales ved reservering.