Banepleje - tennis - vejledning

Banepleje:

Før man starter spillet: Skal banerne vandes og linierne fejes

Efter man har spillet: Skal banerne repareres for evt. huller, fejes og vandes

Banepleje - fejning - vanding:

Sådan fejer man baner i JTK: Start i yderkanten af banen og fej rundt på den ene halvdel, indtil du og kosten er inde på midten af banehalvdelen. Fortsæt derfra videre ud over sidelinien og først dér må slæbenettet løftes fra gruset.

For at banerne skal holde sig så gode som muligt gennem sæsonen er der opstillet nogle ordensregler, som medlemmerne skal følge:

1. Betræd kun banerne med tennissko.

2. Spil aldrig på en tør bane (banen bliver løs). Vand hvis nødvendigt.

3. Fej linierne før spil. Ikke efter.

4. Spil aldrig på en meget våd bane. Banen bliver hullet og ujævn og næsten umulig at reparere.

5. Udjævn eventuelle huller i banen med det samme. Skrab hullet sammen med foden og tryk det fast.

6. Udjævn banen efter spillet med de fremsatte skrabere. Fej derefter med de brede slæbenet.

7. Vand banerne hvis nødvendigt og husk at lukke for vandet efter brug, så der ikke er tryk på slangerne.

8. Sæt redskaberne på plads - ryd op efter dig.

Det nederste lag på en tennisbane består af grove slagger på op til 15 centimeter i tykkelse. Deres funktion er at stabilisere bunden og bortlede vand til videre nedsivning.

Det mellemste lag består af fine slagger på maksimalt op til fem centimeter i tykkelse. I disse slagger er der blandet muldjord, og deres funktion er at holde på fugtigheden i tørre perioder samt være gennemtrængelig ved regnskyl.

Toplaget er tennisgruset. Det er fremstillet af knust tegl, iblandet tørler. Kornstørrelserne på de forskellige partikler skal kile sig sammen, men ikke mere fast end at vand kan komme igennem. Det er en vigtig forudsætning for at få en fast bane, men uden løbende vedligeholdelse bliver banen aldrig god.