Reglement samt bane- og netmål - kort og godt

Banen:

Banen skal være 23,77 m lang og minimum 8,23 m bred. Banen deles af et net, hvis højde på midten skal være 0,914 meter.

Single: Her spilles på en bane der er 23,77 m x 8,23 m.

Double: Her spilles på en bane der er 23,77 m x 10,97 m.

På hver banehalvdel er der - både i single og double - to servefelter (højre og venstre). Server en spiller fra højre servefelt, skal hans bold lande inde for modstanderens højre servefelt. Der skal altså serves diagonalt.

Kampens længde:

En kamp spilles altid bedst af tre sæt (gælder altid for damekampe) eller bedst af fem sæt. Dvs. at en kamp er slut, når den ene spiller har vundet enten to eller tre sæt. Dette gælder for både single- og doublekampe.

Sådan tælles der:

Når en spiller vinder første duel i et parti, fører den pågældende med 15-0, vinder vedkommende også anden og tredje duel, øges forspringet til henholdsvis 30-0 og 40-0. Vindes ligeledes fjerde duel, har spilleren vundet "partiet".

Har begge spillere derimod vundet tre dueller, er stillingen lige (40-40). Den, der vinder den efterfølgende bold, får en såkaldt "fordel", og lykkes det samme spiller at vinde nok en duel, er partiet hjemme.

Den spiller, der først vinder seks partier, vinder også sættet. Dette kan dog kun vindes, når den pågældende har opnået en margin på to partier i forhold til modstanderen. Medmindre der spilles efter "tie-breaker" systemet. Det tages i brug ved stillingen 6-6. I tie-breakeren, hvor der bruges almindeligt numerisk tællesystem, vinder den spiller, der først når syv point. Er stillingen i tie-breakeren 6-6, fortsættes partiet, indtil en af spillerne har et to points forspring.

Valg af side og serv:

Retten til at vælge side og serve afgøres før kampen ved lodtrækning. Vinderen af lodtrækningen kan:

1) Vælge at serve eller modtage. I så fald vælger taberen side.

2) Vælge side, hvorefter den anden spiller har ret til at være server eller servemodtager.

3) Lade modstanderen foretage valget.

Enhver server har en 1. og en 2. serv til rådighed i hver duel.

Bytning af serv:

Single: Efter første parti skal servemodtageren være server. Således skiftes i alle følgende partier.

Double: Det par, som skal serve først i hvert sæt, skal beslutte, hvilken af parrets der skal begynde at serve. På tilsvarende måde skal modstanderne bestemme, hvem der skal serve i andet parti.

Serven i tie-break:

Single: Såfremt et sæt skal afgøres ved hjælp af tie-breaker, skal den spiller, hvis tur det er til at serve, være server ved det første point.

Modstanderen server i det andet og tredje point, og derefter skal hver spiller skiftes til at serve to gange i træk. Ved første point serves i højre side, ved andet point i venstre, osv.

Spillerne skal skifte side ved hvert sjette point samt ved afslutningen af tie-break partiet.

Double: Her anvendes samme fremgangsmåde som i single. Den spiller, hvis tur det er til at serve, skal være server ved første point. Derefter skal hver spiller skiftevis serve to points i den rækkefølge, der er blevet benyttet gennem hele sættet.

Single og double: Den spiller eller det par, der servede først i tie-breakeren, skal modtage serven i det første parti i efterfølgende sæt.

Tab af duellen:

Modstanderen får et point:

1) Hvis serveren kikser både sin 1. og 2. serv, ved at sende bolden i nettet, lave fodfejl, eller serve forbi servefeltet. Dette kaldes en dobbeltfejl.

2) Hvis man fejlreturnerer.

3) Hvis bolden rammer jorden to gange, inden man når den.

4) Hvis man slår til bolden, inden den er på éns egen banehalvdel.

5) Hvis bolden forinden har ramt éns krop.

6) Hvis spilleren eller ketcheren rører nettet, mens bolden er i spil.

Bold på linien:

Når en rammer på en linie, betragtes den som havende ramt i det felt, der begrænses af linien og er således "god".