Bestyrelsen

På medlemsmødet 26. september blev bestyrelsen på flere pladser ændret og er nu sammensat af følgende
Bestyrelsen har ikke konstitueret sig endnu og siden vil blive opdateret efterfølgende med billeder og ressortområder

Bestyrelsen
Rolle Fornavn Efternavn Mobil Email
Formand Morten Aagreen 27606108 morten.aagreen@gmail.com
Næstformand Erik Holgersen 30268373 erik@venus8.dk
Kasserer Kenni Strømberg Hansen 29236845 kenni.s.hansen@gmail.com
Medlem Bente Ravn Pedersen 29705366 benteravn.brp@gmail.com
Medlem Henrik Skov 30783170 hsk@envs.au.dk
Medlem Katja Wigh-Karlsen 61709258 kwighkarlsen@gmail.com
Medlem Jette Merete Bekker 20874029 jetski@hotmail.com
Medlem Maibrit Blicher Glenert 51593626 maibrit.glenert@gmail.com

Suppleanter
Rolle Fornavn Efternavn
Suppleant Henrik Gerner Hansen
Suppleant Tina Kentorp