Bestyrelsen

Bestyrelsen valgt på medlemsmødet 26. september 2020 har konstitueret sig således: 

Rolle Fornavn Efternavn Mobil Email
Formand Morten Aagreen 27606108 morten.aagreen@gmail.com
Næstformand Erik Holgersen 30268373 erik@venus8.dk
Kasserer Kenni Strømberg Hansen 29236845 kenni.s.hansen@gmail.com
Medlem Bente Ravn Pedersen 29705366 benteravn.brp@gmail.com
Medlem Henrik Skov 30783170 hsk@envs.au.dk
Medlem Katja Wigh-Karlsen 61709258 kwighkarlsen@gmail.com
Medlem Jette Merete Bekker 20874029 jetski@hotmail.com
Medlem Maibrit Blicher Glenert 51593626 maibrit.glenert@gmail.com
     
SuppleantHenrik Gerner Hansen 
Suppleant Tina Kentorp