KM - Regler og Banebooking

Kampe skal være afviklet senest som anført i den fremlagte turneringsplan.

Såfremt en spiller/ hold spiller sig til finaledeltagelse, men ikke kan stille op på finaledagen, overgår pladsen til den spiller/ hold der tabte den forrige kamp.

Ved w.o. forstås at den ene spiller trækker sig frivilligt, udebliver fra en aftalt kamp eller ikke kan/ vil spille kampen på én af min. 4 datoer foreslået af modstander.

Resultat: Når en kamp er færdigspillet påhviler det vinderen at skrive resultat og vindernavn ind i mappen der ligger i klubhuset. Eksempel: 6/2, 4/6, 7/6 (Nadal).

Medmindre andet fremlægges i årets spilleplan påhviler det deltagerne selv at forestå banereservering. Der kan reserveres 2 timer per kamp.

Ved tvivlsspørgsmål kontaktes Seniorformanden.

 

Tilmelding og afvikling 

Til de årlige klubmesterskaber kan man tilmelde sig i kategorierne: Single, Double og Mix-double, hvor der oprettes følgende rækker:

A- rækken: som er for klubbens bedste spillere

B- rækken: som er for klubbens øvede spillere.

C- rækken: som er for klubbens begyndere og let øvede spillere (højst spillet denne og sidste sæson).

65+ / 60+ rækkerne: som er for medlemmer der ved turneringens start har en alder på min. 65 år (herrer) / 60 år (damer). Der spilles kun double og mix-double i denne række.

Turnerings- og seniorudvalget vurderer alle tilmeldinger og forbeholder sig ret til at ændre et medlems tilmelding til en højere/ lavere række, hvis det vurderes at være mere hensigtsmæssigt. Man kan kun være tilmeldt én række i hver kategori (eksempelvis kan man i single ikke stille op i både A, B og C rækken, men må vælge).

  • Tilmelding til klubmesterskaber sker ved at skrive sig på i mappen, når den fremlægges i klubhuset. Der informeres via hjemmesiden.

  • Det er gratis at deltage.

  • Juniorspillere kan tilmelde sig i seniorrækkerne, hvis de ved tilmelding er fyldt min. 14 år.

  • Ret til ændringer forbeholdes.

  • De enkelte rækker oprettes kun såfremt der er min. 4 spillere/ hold tilmeldt.

Klubmesterskabene afvikles i år efter DTFs CUP turneringsregler. Kampene afvikles løbende og hver runde skal være færdigspillet senest den dato der anføres på spilleplanen, der fremlægges umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Finaler SKAL spilles på dagen hvor sæsonafslutningen finder sted !!