Historie

 Jyllinge Tennis Klubs historie

I oktober 1971 blev de første tenniskampe i Jyllinge spillet i Jyllingehallen.
 
Den 7. februar 1973 afholdtes Stiftende generalforsamling og Jyllinge Tennis Klub (JTK) blev officielt stiftet.
 
Den 16. september 1973 indviede JTK sine første 2 grusbaner. De var anlagt på kommunens jord og financieret ved optagelse af banklån, som nogle af medlemmerne kautionerede for.
 
I 1975 blev Jyllinge Tennis Klubs første egentlige klubhus etableret. Et gammelt sommerhus, der blev flyttet hertil med lastbil. Tennisklubben voksede og etablerede få år senere yderligere 2 grusbaner, som medlemmerne igen selv finansierede.
 
I 1983 var tilstrømningen af især juniorer så stor, at der endnu engang opstod mangel på banekapacitet, hvorfor yderligere 2 grusbaner blev anlagt.
 
I 1991 ansøgte JGI Gundsø Kommune om tilskud til opførelse af et nyt klubhus til tennisafdelingen. Resultatet blev, at tennisafdelingen fik stillet et klublokale i Jyllingehallen til rådighed. Tennisafdelingen malede lokalet og etablerede køkkenfaciliteter. Senere indrog JGI lokalet så Tennisafdelingen, på linie med JGI´s øvrige afdelinger, herefter måtte reservere tid for at benytte lokalet. Igen stod JTK reelt uden et egentlig klubhus eller lokale til medlemmerne.
 
I 1998 optog JTK banklån for at etablere klubbens nuværende klubhus. Gundsø Kommune ydede et tilskud på kr. 150.000 og Unibank gav et sponsorat på kr. 25.000. JGI kausionerede for lånet og medlemmerne stod selv for byggeriet, som efter en stor fælles indsats, stod klar til brug i foråret 1999.
 
I 2009 blev en total renovering af bane 5 og 6 igangsat, da banernes gamle dræn ikke længere kunne klare afvandingen. Banerne blev gravet op og genetableret på ny og stod færdige til brug ved sæsonopstart 2010.
 
I 2010 var det bane 3 & 4 tur til at blive renoveret. Banerne blev gravet op og genetableret på ny og stod færdige til brug ved sæsonopstart 2011.