Kontakt & udvalg

Adresse:

Jyllinge Tennis og Padel Klub

Planetvej 32, 4040 Jyllinge


Mailadresse:

jtk@jtk.dk (læses ikke dagligt)

Postadresse:

Lone Tangbjerg, Snekkevej 29, 4040 Jylinge

Bestyrelse:

se andetsteds på hjemmesiden.

Ungdomsudvalg:

Tina Falk Andersen - 4386 8828 - juniorformand@jtk.dk

Sponsorudvalg:

Bestyrelsen

Tovholder for Golden Age onsdagstennis:

Jytte Andersen - tlf. 2165 0788 / 4673 1708

Tovholder for Torsdagsmix og drop-in:

Erik Holgersen - tlf. 3026 8373

Web-master:

Erik Holgersen tlf. 3026 8373 - mail: webmaster@jtk.dk