Sponsorkoncept

Hvorfor tegne et sponsorat ?

Sponsering af sport og eksponering ifb. sportsarrangementer er en stigende trend i erhvervslivet. Flere og flere virksomheder vælger at bruge sponsorater som en del af deres markedsføring. Iflg. "Sponsor TRENDS - Promovator" er 85% af den danske befolkning meget positiv overfor sponsorering og efter social-sponsorering er sportssponsorering den mest populære form for sponsorering. Årsagen er, at det opfattes som en win-win situation for alle parter.

Basis-sponsorpakke. Det mest almindelig sponseringsvalg der inkl. firmaskilt, spillemulighed og logovisning.

Grand Slam sponsorpakke. For virksomheder der også ønsker at yde medarbejderpleje og afholde events.

Single sponsor. For virksomheder der ønsker at sponoratet ydes til et specifikt formål.

Hvorfor tegne et sponsorat i Jyllinge Tennis Klub ?

Det vil øge kendskabet til din virksomhed, produkt eller tjenesteydelse. Det vil give virksomheden adgang til et fællesskab som kan bruges proaktivt i mange forbindelser. Det vil give virksomheden en unik mulighed for eksponering og udvikling. Det vil gøre omverdenen opmærksom på virksomhedens sociale ansvarlighed og interesse for lokalsamfundet.

I JTK udføres bl.a et stort ungdomsarbejde, som i høj grad medvirker til, at unge bruger deres fritid positivt. Vi laver aktiviteter, som skaber sociale netværk og kammeratskab og gør tennisklubben til et attraktivt sted at opholde sig.

Vi afholder særlige aktiviteter målrettet ældre, hvor man kan mødes til socialt samvær - under hensyntagen til den enkeltes mobilitet.

For at sikre gode faciliteter, et attraktivt klubliv og være et sundt og godt idrætstilbud for alle, er det afgørende med privat støtte. Du og din virksomhed kan hjælpe os til at gøre en forskel, ved at yde støtte til JTK - og på den måde vise din støtte til lokalsporten.