Tilmeldte
11
Navn Bemærkning
Aja Stender Dorow
Berit Larsen
Carsten Munthe
Charlotte Skjellerup
Jens Skjellerup
Jon Hansen
Jørgen Jørgensen
Majbritt Bitsch
Mogens Hallager
Torben Vestergaard
Tove Kjær Nielsen